Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
ROŽNOV - Skanzen(y)
... nostalgický pohled na život a zvyky našich předků
poučení: krajová kyselica je něco jako česká bramboračka se zelím a chutná ...