ROŽNOV - Skanzen(y)
... nostalgický pohled na život a zvyky našich předků
poučení: krajová kyselica je něco jako česká bramboračka se zelím a chutná ...