PRAHA - BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
... prohlídka budovy Benediktinského arciopatství jen o víkendech ...